Bio – Harmonex BH2


prenosivi uređaj za samostalnu primjenu biorezonancije

Bio – Harmonex je prenosivi biorezonantni uređaj, a jednostavnost njegove upotrebe omogućuje milijunima ljudi širom svijeta da se podvrgnu biorezonantnoj terapiji i iskuse sve mogućnosti koje biorezonancija pruža u terapiji, prevenciji i poticanju samoizliječenja organizma.

Bio – Harmonex

Primjenom biorezonancije, pravilnom prehranom i tjelesnom aktivnošću, činimo prave korake na putu očuvanja zdravlja!

Sva živa bića sastoje se od stanica koje proizvode elektromagnetsko polje, a to polje predstavlja način međustanične komunikacije koja stanicama omogućuje regulaciju različitih fizioloških procesa u organizmu. Stanice i tkiva redovno se snabdijevaju novim gradivnim tvarima, a tijekom procesa rada stvaraju se otpadne tvari. Izmjena tih tvari životno je važan sklop biokemijskih procesa, za čiju je harmonizaciju u organizmu potreban složen informacijski sustav.

Ljudski organizam je splet složenih energija i vibracijskih valova, koji se kod zdravih osoba nalaze u stanju savršene harmonije ili, drugim riječima, međusobno skladno rezoniraju. Te frekvencije zdravih stanica ometaju brojni štetni utjecaji, a biorezonancija ispravlja tako nastale disharmonične vibracione frekvencije unutar organizma, pospješujući njegovu samoregeneraciju. Možemo reći da biorezonancija samo ponovo uči i vraća organizam onim procesima koji su mu, u zdravom stanju, od ranije već bili poznati.

BioHarmonex je biorezonantni elektronski uređaj za biostimulaciju organizma pulsirajućim magnetskim poljem slabog intenziteta. On proizvodi vanjsko elektromagnetsko polje, čime utječe na prirodno elektromagnetsko polje koje proizvode određena tkiva u tijelu i stimulira ga, te na taj način povećava prirodnu funkciju metabolizma i mogućnost regeneracije (samoizliječenja) organizma.

Biorezonancija –
novi pristup razmijevanju života

U prvoj polovici 20. stoljeća dva su velikana postavila dvije komplementarne teorije koje su obilježile znanost i utrle put k razumijevanju tajne života: Kvantna teorija (Heisenberg) i Teorija relativnosti (A. Einstein). Iako su bile naizgled oprečne, nakon brojnih pokušaja tek je Burkhard Heim prepoznao način unifikacije ovih dviju teorija. To je učinio putem Heimove matematičke metode, poznate i kao metron calculus, što je imalo direktan utjecaj na medicinu. Putem Heimove teorije danas možemo razlikovati nekoliko razina (aspekata) života. To su materijalni nivo, iznad kojega je biološki nivo, iznad kojega je mentalni nivo, te konačno duhovni nivo iznad svih njih. Dakle, danas je jasno da postoji više dimenzija postojanja svakog organizma, koje možemo obuhvatiti samo holističkom medicinom. Primjena paradigme koja se desila u fizici sada dobiva svoj zrcalni odraz u medicini i ostalim područjima znanosti.

Biorezonantna terapija prvi je iskorak temeljnih teorija fizike i biofizike prema novom pristupu zdravlju i bolesti.

Kratka povijest biorezonancije

Luigi Galvani (1737. – 1798. g.), talijanski znanstvenik, otkrio je bioelektricitet.
1925. g. – ruski inženjer Georges Lakhovsky objavio je knjigu Tajna života, u kojoj je otkrio da svaka živa stanica emitira zračenje u obliku elektromagnetskih signala te da stanična jezgra ima ulogu električnog oscilirajućeg izvora, slično radio-odašiljačima i prijemnicima.
1945. g. – prof. Burr s medicinskog fakulteta na sveučilištu Yale, u suradnji s brojnim biolozima i znanstvenicima te američkom vojskom, objavljuje rezultate petogodišnjeg istraživanja prema kojem “sve žive stanice posjeduju kompleksno elektromagnetsko polje”.
1970. g. nobelovac prof. dr. Fritze-Albert Popp otkrio je da sve žive stanice emitiraju svjetlost u obliku biofotona. Od tada istraživanja potvrđuju da je stanična jezgra živih organizama izvor biofotona. Dosadašnji rezultati dovoljan su temelj za ideju znanstvene javnosti da su biofotoni u stvari odgovorni za pokretanje svih biokemijskih reakcija u organizmu.
1970. g. istraživači dr. Franz Morell i ing. Eric Rasche konstruirali su prvi uređaj za biorezonanciju.
1977. g. P. Lauterbur i P. Mansfield razvili su novu metodu, danas poznatu kao Nuklearna magnetska rezonancija, za što su dobili Nobelovu nagradu.

Primjena pulsirajuće magnetske rezonancije u medicini

Terapija zasnovana na magnetskoj rezonanciji živih sustava naziva se “terapijom bio-magnetske rezonancije”. Terapija pulsirajućim elektromagnetskim poljem aktivira energiju tijela uz pomoć kontroliranog električnog toka, koji se stvara pomoću elektromagnetskog polja. Vanjsko elektromagnetsko polje koje proizvodi BioHarmonex utječe na prirodno elektromagnetsko polje koje proizvode određena tkiva u tijelu i stimulira ga, čime se povećava djelotvornost metabolizma i sposobnost samoizliječenja. Terapija pulsirajućim elektromagnetskim poljem stimulira i pomaže u održanju električnog naboja koji imaju zdrave stanice, što pomaže u smanjenju stope stanične smrti, a istodobno povećava i ubrzava metabolizam i sposobnost stanica da se obnove i pomlade.

Ovo se nadopunjava upotrebom CaliVita dodataka prehrani koji povećavaju razinu stanične energije na biokemijskom nivou (kao na primjer Noni, Rhodiolin, Koenzim Q10, Ocean 21, OxyMax, Chlorophyll), a sve s ciljem da se u starom, umornom ili bolesnom organizmu, čije su stanice gladne energije, vrati naboj mladih, zdravih i vitalnih stanica. Osim terapeutske primjene, postoji i biološko-energetska dijagnostika, koja se zove “dijagnostika magnetskom ili biorezonancijom”, sa širokom primjenom u medicini.

Uz ovu terapeutsku metodu korisno je koristiti i dodatke prehrani čime ćemo bolje zaštiti organizam ili ubrzati vrijeme oporavka. CaliVita nadopune prehrani su biološki aktivni suplementi, čije formule djeluju na zdravlje stanica ne samo svojim aktivnim sastojcima, već i harmonijom i koherencijom energetskih polja tih sastojaka.

Sve u našem organizmu ima svoju frekvenciju

«Svemir je more energije«, tvrdio je Nikola Tesla, a današnji fizičari znaju da su materija i energija jedno, samo vibriraju na drugim frekvencijama. Cijeli naš svemir je, zajedno s nama, 98% energija, a samo 2% materija. Do nedavno se većina znanosti, pa tako i medicina, oslanjala isključivo na materiju, a energija koja tu materiju tvori bila je nešto jako mistično. Danas se ispostavlja da je materija odraz energije ili, točnije rečeno, informacije. Mnogo puta tijekom života možemo iskusiti značaj točne informacije, kao i štetu koja nastaje netočnom informacijom. Kako u stvarnom životu, tako i na nivou stanica, pogrešna informacija stvara kaos, a kaos je put prema bolesti. Točna informacija doprinosi redu u sustavima tj. homeostazi.

Dr. Ludwig, poznati biofizičar, matematičar i biokemičar kaže: «Ključ razumijevanja biorezonantne terapije leži u poznavanju i razumijevanju činjenice da su svi životni procesi u organizmu pod utjecajem i kontrolom elektromagnetskih titraja. Elektromagnetski procesi, prema najnovijim znanstvenim saznanjima, funkcionalno su nadređeni biokemijskim procesima.» Dr. Mae Wan Ho, svjetski priznata biofizičarka, navodi da je ključ stanične koordinacije biokemijskih i drugih organskih djelovanja u energetskoj međustaničnoj komunikaciji. To znači da znanost danas otkriva da procesi na biokemijskom nivou samo zajedno uz elektronske podražaje omogućuju normalno funkcioniranje organizma kao cjeline. Dr. Ludwig isto tako tvrdi da poremećaji biokemijskog reda i dosljednosti u biološkim sustavima mogu biti promatrani kao poremećaji reda u elektromagnetskim titrajima u tijelu, potaknuti egzogenim (vanjskim) i endogenim (unutrašnjim) utjecajima. O tome govori i dr. Albert Abraham koji je došao do zaključka da “bolest treba promatrati kao promjenu u rasporedu i broju elektrona u molekulama, a koja ima za posljedicu promjenu molekularne strukture stanice. Ova promjena kasnije postaje vidljiva pod mikroskopom kao promjena pojedinih stanica.” Ovo je esencijalni temelj za primjenu biorezonancije u dijagnostici i terapiji. Svi elektromagnetski titraji, kao i sve na ovome svijetu ima svoju frekvenciju koja je jedinstvena, kao potpis ili otisak prsta. Frekvencija je fizikalna veličina kojom se izražava koliko se puta neki događaj ponovio u određenom vremenskom intervalu. Rezultat se mjeri jedinicom herc (Hz), nazvanom po njemačkom fizičaru Heinrichu Rudolfu Hertzu. 1 Hz predstavlja ponavljanje događaja jednom u sekundi, 2 Hz dvaput u jednoj sekundi itd.

Frekvenciju zdravih stanica našeg organizma ometaju nebrojeni štetni utjecaji okoline (od elektromagnetskih polja, visokonaponske struje, mikrovalnih pećnica, televizora, računala i mobitela do otrovnih kemikalija, virusa, bakterija i gljivica). Na primjer, toksini koji ulaze u organizam imaju svoju frekvenciju s kojom tijelo nije u rezonanciji. Tako toksini svojom frekvencijom ometaju frekvencije tkiva i organa, stvarajući disharmoniju, neravnotežu i kaos. Ova disharmonija negativno utječe na tjelesne funkcije, zdravlje i samu homeostazu organizma.
Tajni svijet stanične komunikacije

Jedno pitanje dugo je zaokupljalo znanstvenike: „Kako je moguće da bilijuni stanica mogu koordinirati zajedničku aktivnost tako savršeno da svaki put postignu željeni rezultat? Kako je moguće da neizmjeran konglomerat sačinjen od 75 trilijuna stanica i stotina trilijuna molekula, koje čine ljudsko tijelo, može funkcionirati tako dobro kao jedinstvena cjelina?“

Svaku stanicu tijela možemo usporediti s baterijom. Ona je pozitivno nabijena na vanjskoj strani membrane te negativno nabijena na unutrašnjoj strani staničnog zida. Zdrava stanica ima električni naboj od 70 mili Volta (mV). Stanice međusobno komuniciraju putem vibracija određenih frekvencija. Osoba kod koje je ovaj komunikacijski tijek neometan i harmoničan, smatra se zdravom osobom. Umorne, neishranjene i istrošene stanice imaju niži naboj membrane od oko 30 mV, što je nedovoljno za transport nutrijenata u stanicu, a rezultat može biti stanična smrt. Dok istrošene stanice umiru, energijom bogate stanice se dijele, kako bi uz pomoć novo stvorenih stanica popunile nastalu prazninu. No, ključni je problem vrijeme, jer kako organizam stari, sve je manji broj energijom bogatih stanica. Naši organi iskazuju sve manje djelotvornosti, naša se koža devitalizira i bora, naš imuno sustav biva sve umorniji. Cijeli se metabolizam, dakle, usporava. Stoga ne iznenađuje činjenica da što smo stariji to smo izloženiji riziku nastajanja bolesti, uz manje šanse za izliječenje.

Stanice zdravog organizma čovjeka emitiraju valove određene frekvencije. Kada je organizam bolestan, frekvencija tih valova je izmijenjena, zbog čega dolazi do patoloških promjena elektromagnetske ovojnice. Vratiti organizam u zdravo stanje moguće je samo primjenom jednakih valova određene frekvencije, koji će normalizirati frekvencije elektromagnetske bio-ovojnice. Uređaj za biorezonanciju emitira cijeli spektar frekvencija elektromagnetskih valova, jednakih onima koje ima organizam zdravog čovjeka. Tijelo prepoznaje svoju osnovnu frekvenciju, a ta se pojava prepoznavanja osnovne frekvencije svakog čovjeka zove biorezonancija. Zapravo, radi se o promjeni oscilirajuće frekvencije elektromagnetskih valova bolesnih stanica u organizmu na odgovarajuću frekvenciju stanica zdravog tijela.

Ključ dužeg života stanica, a time i veće metaboličke razine, je jačanje potencijala stanica. U tu svrhu primjenjuje se terapija pulsirajućeg magnetskog polja (biorezonantna terapija), kao jedna od najnovijih znanstveno utemeljenih metoda.
Svakom biokemijskom procesu prethodi odgovarajuća elektromagnetska aktivnost!

Tijelo ima prirodnu tendenciju zaštite od bolesti te održavanja zdravlja i stabilnosti. Ova prirodna unutrašnja stabilnost naziva se homeostaza. Ona je moguća samo ukoliko svi upravljački sustavi u tijelu rade optimalno. Ukoliko su biološki procesi djelotvorniji, tijelu će biti lakše održati zdravlje, a zaštita od bolesti će se poboljšati. F. A. Popp još je 1980. godine upućivao na to da se u našim stanicama svake sekunde odvija tristo trilijuna (3×1016) kemijskih procesa u samo jednoj sekundi. Svakih nekoliko sekundi tijelo treba zamijeniti nekoliko milijuna stanica, kako bi organizam kao cjelina nastavio funkcionirati. Za sve to tijelo treba stalan i dovoljan izvor energije, ali najvažnija je pravilna informacija kako usmjeriti ove procese, kako ih nadzirati i privesti kraju. Kao i u građevinarstvu, uz građevni materijal i radnike, bez nacrta i programa nemoguće je izvesti projekt. Tako i naš organizam ima sustave upravljanja i projektiranja.

Pored hormonalnog i živčanog upravljanja, postoji i jedan elektromagnetski biokomunikacijski upravljački sustav, koji je odgovoran za harmonizaciju svih biokemijskih procesa unutar stanica. Naime, naš hormonski sustav regulira brojne funkcije, ali te informacije može prenijeti samo specifičnim receptorima. Živčani sustav sa svojih 25 milijardi neurona u centralnom i periferalnom dijelu ima vrlo značajnu ulogu u procesima prijenosa informacija u organizmu, ali ni on nije povezan sa svim stanicama., Situaciju, nadalje, otežava i činjenica da on dosta sporo reagira, obzirom da se prijenos informacija nakon podražaja obavlja brzinom od otprilike 20 m/s. Zbog toga dolazi do kašnjenja od 0,2 sekunde kada prilikom vožnje moramo pritisnuti pedalu za kočenje. Najnovija otkrića otkrivaju upravo informatički sustav u našem organizmu koji radi po principu rezonancije s intenzitetom ekstremno niskog eletromagnetskog polja, koji omogućava fantastično aktivno i precizno strujanje informacija, čime se bavi biorezonantna terapija.

Iz toga proizlazi cilj bioinformativne medicine – obnoviti harmonične frekvencije kako bismo postigli tjelesno, mentalno, emotivno i duhovno zdravlje, a bio-magnetska rezonancija kao terapeutska metoda za cilj ima spriječiti pojavu bolesti daleko prije nego ju možemo otkriti na organskoj razini.

Uloga vode u prijemu i prijenosu elektromagnetskih
valova

Bio-magnetizam je energija koju stvaraju elektroni u svojim orbitalama, krećući se suprotno smjeru kazaljke na satu. Svakom je organizmu za opstanak potreban unutrašnji ili vanjski izvor magnetizma. Tijelo unutar sebe tvori mineralne kristale magnetita koji se mogu magnetizirati. Ovi elementi koji se mogu magnetizirati pronađeni su u pinealnoj žlijezdi i neuronima. Unutar stanica glavno magnetsko polje smješteno je u DNA. Nutrijenti koji isto tako mogu biti magnetizirani su voda i kisik.

Utjecaj bio-magnetizma na vodu odražava se u njegovoj sposobnosti da mijenja način na koji molekule vode međusobno djeluju te uzrokuju ključne promjene u enzimatskoj aktivnosti. Oblik koji enzim poprima ovisi o međusobnom djelovanju proteinske molekule enzima i molekule vode, a iz toga proizlazi efikasnost enzimatsko-katalitičke aktivnosti.Ovaj fenomen ima važan utjecaj, kao i primjenu u funkcioniranju bioloških sustava. Činjenica da bio-magnetizam utječe na međusobni raspored molekula vode odražava se i u njezinoj sposobnosti da otopi različite soli i mineralne tvari te tako smanji nakupljanje različitih nerazgrađenih soli u organizmu. (Davis i Rawls, 1996. g.).
Zbog te se činjenice bio-magnetska terapija primjenjuje kod osoba s bubrežnim i žučnim kamencima te ostalim abnormalnim nakupinama soli u organizmu, pri čemu dolazi do polaganog razlaganja i izlučivanja ovih nakupina iz tijela.

Svaki otkucaj srca, dah ili emocija generiraju karakteristična elektromagnetska polja. Kada voda sa slabim elektromagnetskim signalima uđe u nervnu stanicu, veze među stanicama, tzv. sinapse, ne mogu stvoriti jake impulse među stanicama (tako nervne stanice prenose podražaje). Stanice mozga su pogođene nedostatkom odgovarajuće neuro-stimulacije jer sinapse ne mogu osigurati protok živčane informacije (podražaja). Terapija bio-magnetizmom omogućuje da voda, a pomoću nje i više mineralnih tvari i nutrijenata potrebnih za međustaničnu vezu neurona, uđe u svaku nervnu stanicu. Time se jača neurološki sustav i njegova funkcija. Brojni se istraživači slažu da je primjena bio-magnetizma tj. pulsirajućeg magnetskog polja u poboljšanju zdravlja iznimno važna i korisna i zbog same činjenice da se može utjecati na ukupnu vodu koju sadrži svaki organizam. Ne zaboravimo da više od 65% našega tijela čini voda!

Sva ova saznanja omogućila su da se razviju uređaji koji odašilju vibracijske informacije (biološke prozore) u skladu sa svojstvima zdravih stanica, tkiva i organa u organizmu. Na taj način pomažu u uklanjanju ili neutraliziranju nepovoljnih i štetnih vibracijskih informacija iz okoline (toksini, zračenja, stres, buka, itd).

Bio-Harmonex – prenosivi biorezonantni uređaj I

Elektromagnetska polja mogu pozitivno utjecati na aktivnost živog organizma samo uz ove preduvjete: ako imaju odgovarajuću snagu polja, odgovarajuću frekvenciju i odgovarajuću amplitudu te ako se emitiraju ritmički (pulsirajuće). Zato je Bio – Harmonex kompletan biorezonantni uređaj jer:

1. Emitira pulsirajuće magnetsko polje
2. Sadrži 20 specijaliziranih programa kojima ciljamo terapiju, a svaki program, zbog kompleksnosti biološkog sustava našeg organizma, ima široki spektar podprograma
3. Emitira valove u skladu s Biološkim prozorima tkiva i organa

U prijašnjim smo poglavljima rekli da ljudsko tijelo i svaka stanica emitiraju elektromagnetske valove u obliku svjetlosnih čestica – fotona. Ovaj stanični razgovor određuje metabolizam, stanični rast i diferencijaciju. Rekli smo i da emitiranje ovih poruka ima oblik sinusoidnog vala koji se ponavlja određeni broj puta u jedinici vremena, dakle ima određenu frekvenciju. To nije ništa drugo nego kodirana informacija koju će stanica, na koju se ta informacija odnosi, dešifrirati kao u detektivskim filmovima. Kada ju stanica pročita, prihvati ju i počne s njom rezonirati – vibrirati istom frekvencijom. Isto tako, stanične strukture ne mogu postići rezonanciju ako postoji opstrukcija ili miješanje drugih frekvencija. To se dešava kada određene vibracijske energije (npr. energije toksina, bakterija, el. uređaja, stresa…) nisu usklađene s vibracijom staničnih struktura. Dolazi do blokiranja normalnog protoka energije i narušavanja, pa i degeneracije stanične aktivnosti. Stanicu treba ponovo naučiti ili podsjetiti na normalne vibracije.
Ali pitanje je kako?
Kao niti mi sami, ni stanice ne mogu podnijeti neprestani slijed informacija. Naše stanice ne primaju informacije duže od 4 sekunde! Dakle, preduvjet je da se ta informacija odašilje ritmički, pulsirajuće. Između dvije informacije postoje vremenske pauze koje stanici ostavljaju vremena da ih primi, shvati i prihvati. Nakon određenog vremena stanice počinju međusobno rezonirati, zbog čega pulsirajuće magnetsko polje ima utjecaj na cijeli organizam.

Bio-Harmonex – prenosivi biorezonantni uređaj II

Kada govorimo o bio-magnetizmu i njegovoj primjeni u medicini, u stvari mislimo na pulsirajuće magnetsko polje ekstremno niskih frekvencija. Pritom ne mislimo na fiksne magnete koji imaju konstantno magnetsko polje, te se zbog toga ne mogu uspoređivati s kompleksnim biorezonantnim uređajima kao što je BioHarmonex. Kod fiksnih magneta ta je informacija konstantna, te ju organizam nakon određenog kraćeg vremenskog perioda više ne prihvaća. Magnetsko polje fiksnih magneta ne može doprijeti do kompletnog organizma, jer stanice zasićene ovim informacijama ne stupaju u rezonanciju. Samo u slučaju pulsirajućeg magnetskog polja, njegova frekvencija za vas ima terapautsko djelovanje.

Dakle, za razliku od običnih magneta ili sličnih proizvoda koji se koriste, BioHarmonex proizvodi pulsirajuće elektromagnetsko polje. Dakle, titraji se odašilju ritmički, u određenim vremenskim razmacima, a stanice ih primaju, tj. ne dolazi do zasićenja. BioHarmonex ima i druge važne karakteristike. To je prije svega činjenica da svaki od programa BioHarmonexa ima čak 25-60 podprograma (titraja određenih frekvencija) u rasponu frekvencija od 1 Hz do 200 kHz, što doprinosi stvaranju jedinstvene simfonije tonova koje čuju naše stanice. Time se potiče čitav spektar željenih promjena u organizmu.

Jedna od specifičnosti ove terapije je djelovanje na određene, poznate i unaprijed izmjerene biološke prozore – transmisijske kanale biološki korisnih informacija. Što je biološki prozor? Svaki organ i svako tkivo u tijelu, naime, ima svoje valne duljine koje zovemo biološki prozori. Oni su određeni frekvencijom, intenzitetom i fazom. Ukoliko se podudaraju u frekvenciji i intenzitetu te ukoliko ne postoje fazni otkloni, kažemo da tkiva rade sinhrono ili usklađeno. To možemo najjednostavnije shvatiti ako zamislimo grupu svirača. Ako svaki od njih svira po drugim notama i proizvodi različite tonove (frekvencije), različitom jačinom (intenzitet) te neusklađeno (različite faze), tada glazba gubi prepoznatljivost i postaje disharmonična, nepodnošljiva buka. Organi koji ovako funkcioniraju (sviraju) su bolesni, a svrha je BioHarmonexa da, proizvodeći titraje koji se slažu u frekvenciji, intenzitetu i fazi, poput dirigenta uštima orkestar. Dakle, značajna prednost BioHarmonexa je u tome što istovremeno otvara više bioloških prozora, čime stanicama istovremeno prenosi više informacija, a to ga čini mnogo djelotvornijim u odnosu na ostale slične uređaje koji rade u okviru mnogo manjeg spektra frekvencija, a u datom trenutku otvaraju samo po jedan biološki prozor.
Bio-Harmonex – prenosivi biorezonantni uređaj III

I još jedna značajna odlika BioHarmonexa je u tome što on proizvodi ekstremno nizak intenzitet magnetskog polja. Zašto je to značajno? Da bismo postigli učinak u tijelu nije nam potrebno puno energije, već da je ona precizna, zbijena i koherentna. Za usporedbu, fotoni obične svjetlosti nisu koherentni te se za osvjetljavanja velikih udaljenosti mora koristi laser koji emitira koherentni snop signala sinkroniziranih u fazi. Isto tako, korištenjem BioHarmonexa postiže se fiziološki učinak u organizmu do 200 cm, za razliku od fiksnih magneta, čiji je domet djelovanja najviše 4 cm.

Ovaj uređaj stvara signale ekstremno niskog intenziteta koji se dovode u rezonanciju. Međutim, korisnik to ne osjeća direktno, već dolazi do samoregulacije raznih procesa u organizmu. Kao posljedicu, korisnici mogu osjetiti blage podražaje (npr. toplina, vibriranje itd.). Upotreba BioHarmonexa potpuno je sigurna (osim kod osoba sa pace makerom ili kod trudnica, koje se moraju prije korištenja konzultirati sa svojim liječnikom), jer djeluje u opsegu ekstra niskog intenziteta frekvencije elektromagnetskih valova. Najveća prednost mu je što se može koristiti neovisno o dobu dana i aktivnostima koje obavljate.

Programi

BioHarmonex® sadrži 20 programa, a svaki program ima više potprograma. Ovi programi i potprogrami reguliraju frekvenciju, amplitudu, intenzitet i puls elektromagnetskog signala kako bi djelovali na određeni biološki prozor. Dakle, svaki od 20 programa napravljen je tako da odgovara staničnoj elektromagnetskoj aktivnosti povezanoj s odgovarajućom tjelesnom funkcijom ili dijelom tijela.
Termin biološki prozor označava specifični elektromagnetski uzorak koji dijele dvije stanice, uključene u određenu tjelesnu funkciju. Svaki program traje otprilike 25 do 30 minuta i djeluje u stimulaciji rezonancije unutar radijusa od 1,5 metara od uređaja.
Većina programa može se provoditi nekoliko puta dnevno, no uglavnom se preporučuje najviše 6 do 9 programa dnevno. Terapeutski učinak se ne povećava ukoliko se izlažemo većem broju programa od navedenog.

DIJETE
Za zdrav razvoj i rast djece neophodni su osnovni sastojci (hranjive tvari) i korektna uputstva (prijenos informacija). Štetni utjecaji okoline i eventualne zaraze poremetit će optimalni razvoj. Program Dijete može pomoći u koordiniranju ovih funkcija, kod kojih kombinacija potprograma utječe na sve funkcije koje su neophodne za zdrav razvoj.

IMUNO SUSTAV
Primjenom ovog programa možemo postići i održavati harmoniju urođene, prirodne (nespecifične) i nastale (specifične) otpornosti pospješujući funkcionalne aktivnosti različitih vrsta leukocita (bijela krvna zrnca) i imuno stanica (B- i T-limfociti). Program se može djelotvorno kombinirati i s drugim programima za podršku imuniteta, kao što su Dijete, Vječno mladi, Opuštanje, Živci, Bioritam i Meridijan.

VJEČNO MLADI
Potpomaže antioksidativni sustav organizma, čime se usporava starenje stanica. Kombinacija potprogramskih sustava koja sadrži ovaj program pospješuje rad imuniteta, kako kod muškaraca, tako i kod žena, te jača libido. Program se može vrlo uspješno kombinirati s programima Opuštanje, Živci, Detoksikacija, Cirkulacija, Bioritam i Meridijan.

HORMONI
Djeluje na endokrine receptore stanica, s ciljem da poboljša njihovo receptorsko djelovanje za hormone. S obzirom da je njegova namjena ubrzati unos i iskorištavanje proteina neurotransmitera, može biti koristan u održavanju energetskog balansa u tijelu i ublažavanja simptoma puberteta, menopause i PMS-a.

BOL
Analgetik je bilo koja tvar koja smanjuje osjećaj bola. Kao odgovor na bol, tijelo može iskoristiti nekoliko prirodnih analgetika, kao što su skupina hormona neurotransmitera – endorfina i vrsta enzima koji se nazivaju proteaze. Program je namijenjen poboljšanju receptorskih svojstava tih prirodnih analgetika te stoga može pomoći u smanjenju boli kod ozljeda, problema sa zglobovima i glavobolja. Program se može učinkovito kombinirati i s drugim programima za ukupni blagotvorni učinak, kao što su Opuštanje, Živci, Vječno mladi, Hormoni, Cirkulacija, Bioritam i Meridijan, kao i s programima koji potpomažu probavu i detoksikaciju – Detoksikacija, Probava, Jetra-gušterača i Urinarni trakt.

OPUŠTANJE
Na negativne psihološke ili fizičke stimulanse tijelo reagira tako da stvara vlastitu negativnu energiju u obliku stresa. Fiziološki, energija nastaje oslobađanjem hormona adrenalina i kortizola. Ukoliko stanični receptori postanu manje osjetljivi na ta dva hormona i pojačano osjetljivi na prirodne neurotransmitere za opuštanje i smirenje, poput serotonina i dopamina, ukupno zdravstveno stanje – fizičko i psihičko, postati će smirenije i opuštenije. Namjena programa je pomoć kod suzbijanju štetnih posljedica stresa, i podrška općem osjećaju dobrobiti.

ŽIVCI
Program je zamišljan kao podrška harmonizaciji živčanih procesa, a time i harmonizaciji koordinaciji ostalih funkcija. Preporučuje se osobama koje se bave intelektualnim radom za povećanje učinka, kod disfunkcije živčanog sistema prouzrokovane nepravilnom cirkulacijom u mozgu (zbog sporosti kojom vanjski utjecaji djeluju na hormonski sustav, period tretiranja trebao bi iznositi barem jedno godišnje doba), kod depresija (kao dopunska terapija), kod oporavka od vegetativne distonije, za uspostavljanje pravilne cirkulacije (u kombinaciji s redovitom tjelesnom fizičkom aktivnosti), za povremeno pospješivanje mentalnih sposobnosti, (pad kvaliteta mentalnih sposobnosti najčešće nije oboljenje, ali vraćanje na normalu ili jačanje ovih funkcija od velikog je značaja!). Upotreba se preporučuje također kod hiperaktivne djece. Program se učinkovito može kombinirati s program OPUŠTANJE, u cilju suzbijanja učinaka kronične napetosti.

DETOKSIKACIJA
Bez obzira na način života, naše tijelo uvijek akumulira određenu količinu toksina. To mogu biti pesticidi, konzervansi, alkohol, dim ili ostala onečišćenja iz hrane ili okoline ili rezultat nepravilnog ili nedovoljnog uklanjanja otpadnih tvari iz organizma za koje tijelo posjeduje posebne sustave, a ponajprije organe kao što su jetra, bubrezi i slezena. Rad tih vitalnih organa zahtijeva ogromnu količinu energije, stanične regeneracije i koordinacije. Detoksikacija je program koji se sastoji od nekoliko potprograma namijenjenih poboljšanju djelovanja jetre, bubrega, slezene, gušterače i crijeva. Može se učinkovito kombinirati s drugim programima, kao što su Disanje, Probava, Jetra-gušterača i Urinarni trakt, a sve u svrhu podrške metabolizmu.

MRŠAVLJENJE
Prirodni način izbacivanja masnoće iz tijela je njeno oslobađanje iz adipoznog tkiva i prevođenje u lipoprotein u jetri. Kada je u formi lipoproteina, stanice je mogu apsorbirati i oksidirati s ciljem dobivanje energije ili pak izbaciti kao otpadnu tvar Program MRŠAVLJENJE je zamišljen kao podrška tom procesu.
VID
Za pravilno djelovanje, oči imaju vrlo specifične zahtjeve na staničnom nivou. Program je namijenjen podršci djelovanja i regeneracije stanica povezanih s vidom. Može biti učinkovit u kombinaciji sa suplementima koji pomažu funkciju vida, kao što su beta karoten, lutein, vitamin C, masne kiseline i cink. Program se može koristiti nekoliko puta dnevno.

CIRKULACIJA
Naše srce i krvožilni sustav su neophodni za prijenos kisika i hranjivih tvari do stanica, kao i za prijenos ugljikovog dioksida i otpadnih tvari iz stanica, te za podupiranje imuno sustava. Sama količina stanične aktivnosti u ovakvom sustavu diktira visoki nivo elektromagnetske komunikacije. Stoga bi srce i cirkulacija mogli biti posebno osjetljivi na blagotvorno djelovanje biorezonance. Program je namijenjen podupiranju i poboljšanju djelovanja i zdravlja svih komponenti cirkulacije. Može se učinkovito kombinirati s programima kao što su Opuštanje, Živci, Vječno mladi, Bioritam i Meridijan, kao i s programima koji pomažu probavu i detoksikaciju – Detoksikacija, Probava, Jetra-gušterača i Urinarni trakt.

DISANJE
Program je usmjeren na funkcioniranje pluća, te je zamišljen kao podrška optimalnom djelovanju i učinkovitosti ovog vitalnog organa.

PROBAVA
Jedan od faktora pravilne prehrane je kvaliteta hrane, no podjednako je važna i sposobnost pravilne apsorpcije hranjivih tvari iz hrane koju jedemo. Za apsorpciju su zadužene crijevne bakterije i epitelne stanice tankog crijeva, enterociti. Program djeluje na elektromagnetsku aktivnost tih stanica s ciljem njenog poboljšanja.
Također podržava djelovanje jetre i žučnjaka, koji proizvode sokove neophodne za probavu. Učinkovito se može kombinirati s drugim programima koji djeluju na gastrointestinalni trakt, poput programa Jetra-gušterača ili Detoksikacija, te također koristiti kao dodatna terapija uz dodatke prehrani koju pomažu pravilan rad probave.

JETRA – GUŠTERAČA
Program koji također podupire pravilnu probavu i apsorpciju hranjivih tvari. Jedna od mnogobrojnih funkcija jetre je i regulacija metabolizma masti i glukoze, proizvodnja žuči, što je neophodno za pravilnu probavu. Gušterača proizvodi enzime za probavu i pomaže stanicama u procesu dobivanja energije iz glukoze, preko hormona inzulina. Često hrana koju jedemo sadrži enzime koji pomažu probavu, no obrada i kuhanje mogu uništiti te enzime. To zapravo znači da u tom slučaju gušterača mora proizvesti dovoljno enzima za pravilnu probavu. Preduvjet savršenog procesa probave (uz već spomenuti) je i optimalno funkcioniranje jetre i žuči, kao i uravnoteženost i vremenski usklađeno funkcioniranje gušterače. Blagotvorni učinci mogu se još povećati u kombninaciji s dodatcima prehrani namijenjenih pomoći kod probave.

URINARNI TRAKT
Bubrezi obavljaju mnoge funkcije u tijelu, uključujući regulaciju hormonskog sustava, proizvodnje krvi, metabolizma vode i soli, te izmjenu tvari koštanog tkiva. Jedna od najvažnijih uloga bubrega je svakako filtracija i ukljanjanje otrovnih tvari iz metabolizma, i upravo zbog toga zastoj u radu bubrega može imati ozbiljne posljedice na zdravlje. Program je namijenjen podršci rada bubrega i urinarnog trakta, i može se kombinirati s programom Detoksikacija. Program je najbolje koristiti tijekom ranih prijepodnevnih ili kasnih poslijepodnevnih sati, jer su tada i bubrezi najaktivniji.

KOSTUR
Većina ljudi o kostima razmišlja kao o statičnoj komponenti, na istina je da se naše kosti aktivno mijenjaju, poput ostatka tijela. Kako bi ostale zdrave, kosti moraju obnavljati stanice, a te stanice moraju imati sposobnost apsorpcije i zadržavanja minerala iz krvotoka, potrebnih za njihovu izgradnju, poput kalcija. Učinci jačanja snage kostiju, mogućnost zacijeljivanja uslijed lomova, te stanja poput osteoporoze su dovoljan dokaz da kosti sadrže žive stanice. Program je namijenjen poboljšanju djelovanja i učinkovitosti tih stanica te stoga može pomoći osigurati čvrstu strukturu kosti, kao i poboljšati djelovanje fiziterapije, oporavka od ozljeda i osteoporoze.

NAKON TRENINGA
Metabolizam posjeduje mnoge sustave prilagodbe na intenzivnu fizičku aktivnost. Nakon treninga, tjelesne rezerve energije, ATP i glikogen su jako iscrpljene, kao i kisik iz krvotoka. Dolazi do akumuliranja mliječne kiseline i katabolize mišičnih vlakana. Kada fizička aktivnost prestane, organizam se odmah baca na obnovu energetskih rezervi i ponovnu izgradnju mišićnih vlakana. Program je zamišljen kao potpora djelovanju različitih stanica uključenih u procese obnove i izgradnje. Brzina i učinkovitost oporavka ovise o snazi sportaša, pa program može pomoći u poboljšanju cjelokupnih rezultata i kondicije.

MERIDIJAN
Prema tradicionalnoj kineskoj medicini, ljudsko tijelo prekriveno je nevidljivom mrežom kanala, koji se nazivaju meridijani. Meridijani su smješteni na različitim mjestima i dubinama ispod kože, i teže poklapanju linearnih sustava našeg tijela, poput krvnih žila, skeletnih mišića i živčanih kanala. Meridijani imaju značajnu ulogu u komunikaciji i kordinaciji različitih organa i dijelova tijela, kao i u strujanju krvi i energije. Poremećaj meridijana, nepovoljno će djelovati na sklad i ravnotežu metabolizma. Zbog toga tijelo može postati osjetljivije na bolesti, oboljenja, ozljede i bol. Kineska akupunktura i akupresura stimulira određene točke uzduž meridijana, što onda djeluje i na druge točke duž istog meridijana. Meridijani vrlo dobro reagiraju na elektromagnetsku terapiju. Program Meridijan namijenjen je stimuliranju i harmoniziranju svih meridijana istovremeno, čime pomaže optimalno cjelokupno djelovanje metabolizma, uz osjećaj sklada i dobrobiti. Ovaj osjećaj dobrobiti može se posebno poboljšati ukoliko se program koristi u kombinaciji s progamom BIORITAM.

BIORITAM
Fizičko, emotivno i intelektualno stanje svake osobe nisu konstantne, već su podložne cikličkim modelima koji se nazivaju biološki ritmovi. Nije poznat točan unutarnji mehanizam koji uzrokuje te cikluse, no jedan od mnogih čimbenika koji bi mogao biti zaslužan je činjenica da je tijelo po svom sastavu 70 % voda. Voda je dobar medij za elektromagnetske valove, zvučne valove, silu težu, atmosferski pritisak, hladnoću, vrućinu i svjetlost. Svi ti čimbenici mogu utjecati na bioritam. Program se posebno preporuča za ljude koji često putuju, i mijenjaju vremenske zone, ili za one koji pate od fizioloških promjena povezanih s promjenom vremenskih uvjeta ili godišnjih doba. Djelovanje programa se može povećati ako se koristi s drugim programima kao što su Živci, Opuštanje, Meridijan i Cirkulacija.

KOŽA
Program djeluje na obnovu epitelnih i drugih stanica, neophodnih za zdravi razvoj kože.

Leave A Reply

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)