Tag Archives: toksini

TOKSINI oko nas

Prije svega, povećava se razina otrovnih organskih spojeva koji nastaju pri sagorijevanju fosilnih goriva u toplanama i kućama te industrijskim postrojenjima (dioksini, policiklički aromatski ugljikovodici PAU, poliklorirani bifenili PCB itd.). Razina ovih gore navedenih otrovnih tvari dodatno se povećava njihovim dolaskom iz toplijih predjela svijeta(učinak globalne destilacije-prenose se zračnim strujama iz toplijih krajeva u hladnija područja gdje kondenziraju i u kapljama kiše. ili snijega dospijevaju

Read More